съответен

съответен
прил. - подходящ, подобаващ, съобразен, отговарящ, надлежен, респективен, съответствен
прил. - сходен, подобен, еднакъв, същински, адекватен, пропорционален
прил. - аналогичен
прил. - дължим, справедлив, заслужен
прил. - удобен, пригоден
прил. - уместен, приложим, от практическо значение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • адекватен — прил. еднакъв, тъждествен, равнозначен, съразмерен, съответен, съответствуващ, корелативен, отговарящ, подходящ, приравнен, съвпадащ, симетричен …   Български синонимен речник

  • аналогичен — прил. подобен, сходен, еднакъв, идентичен, еднообразен, равен, еднороден, точен, такъв, същ, същински, буквален, текстуален, сроден, тъждествен прил. съответен, приличен, близък, приблизителен, подходящ …   Български синонимен речник

  • достоен — прил. заслужен, заслужаващ, справедлив прил. приличен, пристоен, съобразен, съответен, достолепен прил. почтен, уважаван, заслужил, забележителен прил. величествен, величав, великолепен, блестящ, тържествен, грандиозен, внушителен прил. изпълнен… …   Български синонимен речник

  • достолепен — прил. достоен, заслужен, заслужаващ, справедлив прил. приличен, пристоен, съобразен, съответен прил. почтен, уважаван, заслужил, забележителен …   Български синонимен речник

  • дължим — прил. изискуем прил. надлежен, подобаващ, съответен, справедлив, заслужен …   Български синонимен речник

  • еднакъв — прил. същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. еднороден, едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • еднороден — прил. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • заслужен — гл. достоен, съответен, справедлив гл. надлежен, дължим, подобаващ …   Български синонимен речник

  • идентичен — прил. еднакъв, еднообразен, еднороден, тъждествен, същ, същият, точен, равен, сходен, подобен, аналогичен, приличен, съответен, буквален, текстуален …   Български синонимен речник

  • лика-прилика — нар. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен нар. еднороден, едносъставен, хомогенен нар. равностоен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”